Registrul de Evidenta Fiscala pentru PFA

Ce reprezintă și cum se completează un Jurnal Fiscal pentru un PFA.

Ce este Registrul de Evidenta Fiscala

Registrul de Evidenta Fiscala (REF) este esențial pentru PFA, fiind principalul instrument pentru monitorizarea veniturilor și cheltuielilor acestora.

Acest registru evidențiază venitul net realizat, determinând astfel sumele datorate ca impozite și contribuții sociale. Este primul document solicitat în cazul unor verificări fiscale și este fundamental pentru a completa corect Declaratia Unica pe venit.

REF se completează cu informații referitoare la veniturile și cheltuielile din anul precedent, care sunt apoi utilizate pentru completarea Declaratiei Unice. De exemplu, pentru veniturile din 2023, Declaratia Unica trebuie depusă până la data de 25 mai 2024.

Acest registru este esențial atât pentru cei care își desfășoară activitatea în regim real de impozitare, cât și pentru cei cu norme de venit. În cazul ridesharing-ului, unde impozitarea se face în sistem real, se completează atât veniturile, cât și cheltuielile. În schimb, pentru activitățile impuse cu norme de venit, se completează doar partea referitoare la încasări, specificând fiecare sursă de venit în parte.

Referitor la normele de completare a REF, există specificații detaliate în ORDIN Nr. 3254/2017 din 19 decembrie 2017.

Art. 3:

(1) Registrul de evidență fiscală se completează anual cu totalul veniturilor și totalul cheltuielilor efectuate în scopul realizării acestora, în anul curent, pentru întreaga perioadă de activitate desfășurată în anul fiscal precedent, până la data depunerii Declarației privind venitul realizat din România, dar nu mai târziu de termenul de depunere stabilit de lege.
(2) Registrul de evidență fiscală se completează astfel încât să permită identificarea și controlul operațiunilor efectuate pentru determinarea venitului net anual/pierderii nete anuale, care să corespundă cu cel/cea cuprins/cuprinsă în Declarația privind venitul realizat din România sau în Declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale, după caz, și în orice altă declarație rectificativă depusă ulterior.

Art. 5:

(1) Cheltuielile deductibile anual se evidențiază în Registrul de Evidență Fiscală, după caz, în funcție de natura acestora, pe fiecare sursă din fiecare categorie de venit, astfel încât să corespundă cu cele înscrise în Declarația privind venitul realizat din România sau în Declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale, după caz.

Cine trebuie sa completeze Registrul de Evidenta Fiscala

Persoanele fizice care își desfășoară activități independente, fie că este vorba de PFA, PFI, II, IF sau profesii liberale, trebuie să completeze acest registru în conformitate cu anumite norme:

Dacă venitul net anual al contribuabilului este determinat prin contabilitate, adică în sistem real (în care se încadrează și cei care practică ridesharing), atunci este imperativ să completeze Registrul de Evidenta Fiscala. Această cerință se aplică și persoanelor fizice care au un grad sever sau accentuat de handicap și sunt exceptate de la plata impozitului pe venitul net obținut din activități independente.

Cum se completeaza Registrul de evidenta fiscala

Completarea informațiilor despre venituri:

Registrul de Evidenta Fiscala trebuie actualizat anual cu totalul veniturilor și cheltuielilor pentru activitatea desfășurată în anul fiscal anterior. Acesta trebuie completat până la data de 25 mai 2024, care este termenul legal de depunere a Declaratiei de venit din România.

Scopul acestui registru este de a evidenția și controla toate tranzacțiile care influențează venitul net anual sau pierderea netă, asigurând astfel coerența cu informațiile din Declaratia de venituri sau alte declarații ulterioare corective.

În funcție de proveniența venitului, fiecare sursă de venit este înregistrată separat în acest registru. Acesta asigură că totalul veniturilor brute și cheltuielilor deductibile se aliniază cu detaliile din Declaratia de venit sau alte documente corespunzătoare.

Dacă un contribuabil obține venituri din mai multe surse, acestea sunt notate distinct în același registru.

Detalii specifice despre calculul venitului net sau pierderii nete sunt înscrise în funcție de particularitățile și specificul activității fiecărui contribuabil.

Venitul brut anual reprezintă suma totală a tuturor veniturilor, fie ele bănești sau în natură, obținute într-un an fiscal. Lista exactă a acestor venituri este specificată în Codul fiscal. Pentru veniturile în natură, evaluarea se face la valoarea de piață sau, dacă este cazul, la valoarea determinată printr-o expertiză, ținând cont de momentul și locul obținerii lor.

Este important de menționat că TVA-ul colectat din vânzări nu este considerat venit și, prin urmare, nu se înregistrează în Registrul de Evidenta Fiscala.

Va asiguram asistenta permanenta!

office@fastcarsharing.ro

0765 061 430

Str. Izlaz, nr. 125A Timișoara, Romania

Open chat
1
Bună👋
Cu ce te putem ajuta?